Eurojackpot-beoordelingen van Russen

Europese loterij & quot; eurojackpot" - hoe een kaartje uit Rusland te kopen

Vrijgeven van informatie

We kunnen persoonlijke informatie van gebruikers bekendmaken voor gebruik door onze werknemers, ambtenaren, agenten, leveranciers of onderaannemers alleen voor doeleinden van gereguleerd privacybeleid.

We kunnen persoonlijke informatie van gebruikers bekendmaken aan elk lid van de bedrijvengroep (dochteronderneming, belangrijkste houdstermaatschappij) voorzover, voor zover nodig voor de doeleinden, uiteengezet in dit privacybeleid.

Trouwens, persoonlijke informatie kan worden onthuld voor een doel of gelegenheid:

  • als openbaarmaking van dergelijke informatie wettelijk verplicht is;
  • in verband met lopende of hangende geschillen;
  • de wettelijke rechten van het bedrijf gebruiken of beschermen (inclusief het verstrekken van informatie aan derden met als doel fraude te plegen);
  • informatie kan aan de koper worden verstrekt (of een potentiële koper) elk bedrijf of activa, gerelateerd aan het bedrijf dat wordt verkocht;
  • openbaarmaking van informatie aan een persoon, die gelooft, dat u het recht heeft om bij een rechtbank of andere bevoegde autoriteit een verzoek in te dienen om persoonsgegevens vrij te geven en dat de rechtbank naar onze mening een positieve beslissing zal nemen.

We verstrekken geen informatie aan derden, voor enig ander doel, dan die gespecificeerd in dit privacybeleid.

Rate article