Kết quả Euromillions cho ngày 6 tháng 5 2016

M1lhão - euromillions

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 17.000.000,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 603.821,61 2
Trận đấu 5 € 40.181,98 7
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 2.807,75 49
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 148,38 989
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 89,18 2,297
Trận đấu 4 € 59,21 1,962
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 16,13 33,162
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 14,29 39,591
Trận đấu 3 € 13,24 80,841
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 8,25 183,528
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 7,95 571,233
Trận đấu 2 € 4,92 1,134,414
Tổng số

2,048,075

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 23 tháng 3 2017.

Bộ bóng: 05

Máy vẽ: 03

2,048,075

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

27,793,860

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

74 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 74 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 37.322.166,40

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 252.183,28 4
Trận đấu 5 112.081,46 € 3
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 5.423,30 31
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 222,22 662
Trận đấu 4 129,15 € 1,139
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 51,43 2,043
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 15,79 30,605
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 14,51 31,854
Trận đấu 3 € 13,50 57,617
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 8,23 165,985
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 7,65 483,456
Trận đấu 2 € 4,38 862,971
Tổng số

1,636,370

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Hai ngày 25 tháng 7 2016.

Bộ bóng: 02

Máy vẽ: 01

1,636,370

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

21,015,273

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

78 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 78 đã giành được một giải thưởng.

Rate article